Maryoku Zero no Ore ni wa, Mahou Kenki Saikyou no Gakuen wo Shihai dekinai... to Omotta? (Light Novel)

Vol: 5; Ch: 32
2016 - 2018
8 needed to calculate an average
Maryoku Zero no Ore ni wa, Mahou Kenki Saikyou no Gakuen wo Shihai dekinai... to Omotta? (Light Novel)

No synopsis yet - check back soon!

my manga:

User Stats

117 users are tracking this. to see stats.