Jujutsu Kaisen - Characters

Alt title: Sorcery Fight

Jujutsu Kaisen

Main Characters

Megumi FUSHIGURO Megumi FUSHIGURO
Nobara KUGISAKI Nobara KUGISAKI
Satoru GOJOU Satoru GOJOU
Yuuji ITADORI Yuuji ITADORI

Secondary Characters

Aoi TOUDOU Aoi TOUDOU
Hanami Hanami
Junpei YOSHINO Junpei YOSHINO
Kento NANAMI Kento NANAMI
Mahito Mahito
Maki ZENIN Maki ZENIN
Panda Panda
Suguru GETOU Suguru GETOU
Sukuna Sukuna
Toge INUMAKI Toge INUMAKI

Minor Characters

Akari NITTA Akari NITTA
Arata NITTA Arata NITTA
Boy Boy
Cathy Cathy
Chisaki OKAZAKI Chisaki OKAZAKI
Choso Choso
Cursed Corpse Cursed Corpse
Dagon Dagon
Delinquent Delinquent
Eso Eso
Finger Bearer Finger Bearer
Fujinuma Fujinuma
Fujinuma's Brother Fujinuma's Brother
Gal Gal
Haruta SHIGEMO Haruta SHIGEMO
Iguchi Iguchi
Jougo Jougo
Junior Detective Junior Detective
Juzo KUMIYA Juzo KUMIYA
Kasumi MIWA Kasumi MIWA
Kechizu Kechizu
Kinji HAKARI Kinji HAKARI
Kokichi MUTA Kokichi MUTA
Kokun Kokun
Kousen Staff Kousen Staff
Kyotaka IJICHI Kyotaka IJICHI
Mai ZENIN Mai ZENIN
Masamichi YAGA Masamichi YAGA
Mechamaru Ultimate Mechamaru Ultimate
Mei Mei Mei Mei
Mimiko Mimiko
Misato KUROI Misato KUROI
Momo NISHIMIYA Momo NISHIMIYA
Nagi YOSHINO Nagi YOSHINO
Nanako Nanako
Naobito ZENIN Naobito ZENIN
Noritoshi KAMO Noritoshi KAMO
Noritoshi KAMO Noritoshi KAMO
Noritoshi's Mother Noritoshi's Mother

Tags

Nurse with Hair Bun Nurse with Hair Bun
Paper Bag Shaman Paper Bag Shaman
Restaurant Manager Restaurant Manager
Riko AMANAI Riko AMANAI
Sasaki Sasaki
Satomura Satomura
Satozakura's Principal Satozakura's Principal
Scout Scout
Senior Detective Senior Detective
Shigeru SONODA Shigeru SONODA
Shouko IEIRI Shouko IEIRI
Shouta ITOU Shouta ITOU
Student Council President Student Council President
Tadashi OKAZAKI Tadashi OKAZAKI
Taichi KANADA Taichi KANADA

Tags

Takada-chan Takada-chan
Takagi Takagi
Takeda Takeda
Takuma INO Takuma INO
Tasuke Tasuke
Tasuke's Owner Tasuke's Owner
Toji FUSHIGURO Toji FUSHIGURO
Tsubasa Tsubasa
Tsumiki FUSHIGURO Tsumiki FUSHIGURO
Uraume Uraume
Utahime IORI Utahime IORI
Vayer Vayer
Waiter Waiter
Waitress Waitress
Wasuke ITADORI Wasuke ITADORI
Yoshinobu GAKUGANJI Yoshinobu GAKUGANJI
Yuki TSUKUMO Yuki TSUKUMO
Yuko OZAWA Yuko OZAWA
Yuu HAIBARA Yuu HAIBARA
Yuuta OKKOTSU Yuuta OKKOTSU