Samurai Spirits: Shimabara Amakusa Jashin Shiro Kouryaku-hen

Vol: 1; Ch: 9
1995
8 needed to calculate an average
Samurai Spirits: Shimabara Amakusa Jashin Shiro Kouryaku-hen

No synopsis yet - check back soon!

my manga:

User Stats