Kuro Gyaru-san ga Kuru! - Characters

Kuro Gyaru-san ga Kuru!