Kami no Techigai de Shindara Zumi de Isekai ni Hourikomare Mashita (Light Novel) - Characters

Kami no Techigai de Shindara Zumi de Isekai ni Hourikomare Mashita (Light Novel)