Marked 50 characters hated

Marked 50 characters hated

Marked 50 characters hated

Username Awarded Date
felixthecat Nov 1, 2010
88ccg Nov 1, 2010
Tsunamii Nov 1, 2010
Granator Nov 1, 2010
fesper Nov 1, 2010
TensaZangetsu Nov 1, 2010
MrWaffles Nov 1, 2010
Bononn Nov 1, 2010
Esper26 Nov 1, 2010
truthillusion Nov 1, 2010
apocalypticinferno Nov 1, 2010
megumi22 Nov 2, 2010
MasatoMomota Nov 2, 2010
Alex91 Nov 2, 2010
Milbo Nov 2, 2010
deaztr Nov 2, 2010
Levanthium Nov 2, 2010
Sylvann Nov 2, 2010
ShiupeliS Nov 2, 2010
earthdragoon Nov 2, 2010
Shinatia Nov 2, 2010
jakarrd Nov 2, 2010
Tailswisher Nov 3, 2010
PhoenixIgnited Nov 3, 2010
omen91 Nov 3, 2010
Dargol Nov 3, 2010
midouban Nov 4, 2010
Aisutejina Nov 4, 2010
kariudo Nov 4, 2010
Blade2003 Nov 5, 2010
Ohjisama Nov 5, 2010
ShinigamiEJ Nov 6, 2010
virusk33 Nov 6, 2010
Orochiamra Nov 6, 2010
kitsune1324 Nov 6, 2010
Gamerlink Nov 6, 2010
WolfSoul Nov 6, 2010
Krawkley Nov 6, 2010
AlexisGray Nov 6, 2010
Codeman Nov 6, 2010
Sachi Nov 6, 2010
HowlBloodmoon Nov 6, 2010
ChikaneHimemiya Nov 7, 2010
Ceesebees Nov 7, 2010
TheVampireLady Nov 7, 2010
pyrotechno76 Nov 7, 2010
Pawneeboy Nov 7, 2010
Demitri Nov 7, 2010
Darkkira9653 Nov 7, 2010
bigg Nov 7, 2010