Marked 50 characters hated

Marked 50 characters hated

Marked 50 characters hated

Username Awarded Date
dvdtrnbghjr Nov 7, 2010
Kuroto Nov 7, 2010
bollier Nov 7, 2010
Jabberwork Nov 8, 2010
Faddis Nov 8, 2010
CeZaS93 Nov 8, 2010
Tataxx Nov 8, 2010
Lees Nov 8, 2010
m1k3209 Nov 8, 2010
tosse12 Nov 8, 2010
THoD Nov 8, 2010
gomuninguen Nov 9, 2010
wmatts Nov 9, 2010
AnimeAddict3454 Nov 10, 2010
Rokuta Nov 10, 2010
YuzukiShiomi Nov 10, 2010
gotetrunks Nov 10, 2010
AltaisDraco Nov 10, 2010
Sayoko0 Nov 11, 2010
kansta Nov 11, 2010
enzer Nov 11, 2010
Sigint Nov 11, 2010
KirkAgonista Nov 11, 2010
ZoeAnime Nov 11, 2010
vulcrane Nov 11, 2010
ravestu Nov 11, 2010
RyuKumagoro Nov 12, 2010
faerieponey Nov 12, 2010
black89 Nov 12, 2010
KaedeFuyou Nov 12, 2010
AppleSauce Nov 12, 2010
MaidenChoii Nov 13, 2010
hoshiBlack Nov 13, 2010
TheOnlyRealAzunyan Nov 13, 2010
iguapalca Nov 14, 2010
Pistoletko Nov 14, 2010
ManOfHonor Nov 14, 2010
ninauchiha Nov 14, 2010
Kardano Nov 14, 2010
Xehas Nov 14, 2010
Kosshi Nov 14, 2010
LoliPop Nov 15, 2010
Facists Nov 15, 2010
jessiwho Nov 15, 2010
gwinblade Nov 16, 2010
vual Nov 16, 2010
Laglace Nov 17, 2010
Oxid Nov 17, 2010
LurkDog Nov 17, 2010
roganjosh Nov 17, 2010