Marked 50 characters hated

Marked 50 characters hated

Marked 50 characters hated

Username Awarded Date
goshikku Nov 1, 2010
rcity15 Nov 1, 2010
arowdok Nov 1, 2010
HimaKima Nov 1, 2010
Tez Nov 1, 2010
Sonata0 Nov 1, 2010
Shikamaru123 Nov 1, 2010
KoolKool Nov 1, 2010
XxPurplePyroxX Nov 1, 2010
Isabel Nov 1, 2010
eChoe Nov 1, 2010
Arachne Nov 1, 2010
ToKoBoY Nov 1, 2010
funtoo2 Nov 1, 2010
ZesuZesu Nov 1, 2010
Takeya Nov 1, 2010
winald Nov 1, 2010
bigphil33 Nov 1, 2010
miyechan Nov 1, 2010
PurpleKirby Nov 1, 2010
MousE0910 Nov 1, 2010
christianrankin Nov 1, 2010
sokar6186 Nov 1, 2010
Funari Nov 1, 2010
DropDeadPanda Nov 1, 2010
redblood Nov 1, 2010
Ravvi Nov 1, 2010
Lacrumae Nov 1, 2010
shadowXsora Nov 1, 2010
MaChO1993 Nov 1, 2010
otakuamer Nov 1, 2010
Curlicious Nov 1, 2010
hellonavi Nov 1, 2010
nakedmonkey Nov 1, 2010
musicaficta Nov 1, 2010
VizardKing Nov 1, 2010
Yoshiya Nov 1, 2010
Geezy Nov 1, 2010
Corsair89 Nov 1, 2010
Asxy Nov 1, 2010
Spiritarrow Nov 1, 2010
Kenny900 Nov 1, 2010
Seelenmord Nov 1, 2010
amayonotsuki Nov 1, 2010
killalot19827 Nov 1, 2010
zaihn Nov 1, 2010
luffyuzumaki Nov 1, 2010
Arararara Nov 1, 2010
Steeldude Nov 1, 2010
Zero11 Nov 1, 2010