Cuckoo for Kyoto!

Cuckoo for Kyoto!

Watched 15 anime from Kyoto Animation

Username Awarded Date
dewarriora Nov 1, 2010
Harbin Nov 1, 2010
chii Nov 1, 2010
zerod Nov 1, 2010
WondrousWizard Nov 1, 2010
cassiesheepgirl Nov 1, 2010
Zuan Nov 1, 2010
12r1 Nov 1, 2010
MoNGo Nov 1, 2010
Follower Nov 1, 2010
Drizz31MaleWV Nov 1, 2010
Zimary Nov 1, 2010
Marz Nov 1, 2010
JohnDoe84 Nov 1, 2010
avidkid10 Nov 1, 2010
luis200500 Nov 1, 2010
halfhearted Nov 1, 2010
Trizorium Nov 1, 2010
SawBone Nov 1, 2010
Kazetori Nov 1, 2010
Fietsemaker Nov 1, 2010
S0ulDrag0n Nov 1, 2010
zmora150 Nov 1, 2010
Quizap Nov 1, 2010
Eleison Nov 1, 2010
Caraniel Nov 1, 2010
jimgli Nov 1, 2010
TempusWeir Nov 1, 2010
thefinalrune Nov 1, 2010
maosama Nov 1, 2010
RDarkSchneider Nov 1, 2010
Jabberwork Nov 1, 2010
fallenangelash Nov 1, 2010
inkognito Nov 1, 2010
Trunks1022 Nov 1, 2010
Dullahan Nov 1, 2010
jchr100 Nov 1, 2010
Hantshammer Nov 1, 2010
Dathen Nov 1, 2010
Disturbed Nov 1, 2010
beamswordsman Nov 1, 2010
eaper Nov 1, 2010
goddesanime Nov 1, 2010
nickazawa Nov 1, 2010
TakeshiKai Nov 1, 2010
HarryNRubin Nov 1, 2010
Gargoil Nov 1, 2010
zandersen Nov 1, 2010
cr1m Nov 1, 2010
goofanader Nov 1, 2010