Youichi ABE

Known for

sort

Author & Artist

Youkaku no Majoromi
 • Vol: 1+; Ch: 16+
 • 2017 - ?
Sore wa Tada no Senpai no Chinko
 • Vol: 1; Ch: 8
 • 2017 - 2018
Kaniku no Musume
 • One Shot
 • 2016
Zansatsu! Ponytail
 • One Shot
 • 2016
Shin Chimoguri Ringo to Kingyobachi Otoko
 • Vol: 2; Ch: 10
 • 2015 - 2017
Daidai wa, Hantoumei ni Nidonesuru
 • Vol: 2; Ch: 15
 • 2013 - 2015
Onikujo
 • Vol: 1; Ch: 6
 • 2011 - 2014
Chimoguri Ringo to Kingyobachi Otoko
 • Vol: 3; Ch: 21
 • 2010 - 2012
Vanilla Spider
 • Vol: 3; Ch: 15
 • 2009 - 2010

Artist (only)

Shoujo Kidan Makora
 • Vol: 4; Ch: 17
 • 2006 - 2012

You must be logged in to leave comments. Login or sign up today!

There are no comments - leave one to be the first!

6 users