Sime

Aka: Simetta

Sime
I this person

Known for

sort

Illustrator

Ryuusa no Ori: Kokoro no Naka no "Kokoro" (Light Novel)
 • Vol: 2+
 • 2020 - ?
Setsuna no Fuukei (Light Novel)
 • Vol: 3+
 • 2020 - ?
Esteldobaronia (Light Novel)
 • Vol: 2+
 • 2019 - ?
Kobold King (Light Novel)
 • Vol: 2+
 • 2019 - ?
Maketsurakusha no Shuunou Mahou: Fenrir ga Sumitsukimashita (Light Novel)
 • Vol: 2
 • 2017 - 2018
Waga Itsuwari no Na no Moto ni Tsudoe, Hoshiboshi (Light Novel)
 • Vol: 1
 • 2017
Yuke, Tetsuro Yakou Kyuukou "Hokusei" Kita-Touhoku Toppasen (Light Novel)
 • Vol: 1
 • 2016
The Great Cleric (Light Novel)
 • Vol: 10+
 • 2016 - ?
London Senya Ichiya Monogatari (Light Novel)
 • Vol: 2
 • 2015 - 2016

Character Design

Ryuusa no Ori: Kokoro no Naka no "Kokoro"
 • Vol: 3; Ch: 20
 • 2021 - 2022

Original Character Design

The Great Cleric
 • TV
 • 2023
Setsuna no Fuukei
 • Vol: 1+; Ch: 9+
 • 2022 - ?
Esteldobaronia
 • Vol: 2; Ch: 10
 • 2020

You must be logged in to leave comments. Login or sign up today!

There are no comments - leave one to be the first!

5 users