Yakutatazu to Iwareta node, Watashi no Ie wa Dokuritsu Shimasu! (Light Novel)

Vol: 3+
2021 - ?
8 needed to calculate an average
Yakutatazu to Iwareta node, Watashi no Ie wa Dokuritsu Shimasu! (Light Novel)

No synopsis yet - check back soon!

my manga:

User Stats

41 users are tracking this. Log in to see stats.