Tsubomihime no Amayaka na Junan: Ijiwaru Ouji no Sakuryaku ni Hamarimashite!? (Light Novel) - Staff

Tsubomihime no Amayaka na Junan: Ijiwaru Ouji no Sakuryaku ni Hamarimashite!? (Light Novel)