Takenaka Hanbee no Seizon Senryaku: Sengoku no Yo wo Ayatsuru "Chashitsu" no Naka no Eiyuu-tachi (Light Novel)

Vol: 1
2017
10 needed to calculate an average
Takenaka Hanbee no Seizon Senryaku: Sengoku no Yo wo Ayatsuru "Chashitsu" no Naka no Eiyuu-tachi (Light Novel)

No synopsis yet - check back soon!

my manga:

User Stats

21 users are tracking this. Log in to see stats.