Soshite Tsuzuki Ga Aru No Nara - Characters

Soshite Tsuzuki Ga Aru No Nara

Main Characters

Fujishiro Fujishiro
Sakaguchi Sakaguchi