Shousetsu Touko Saito wo Riyou Shite Itara, Class no Bishoujo ga Dokusha Datta

Vol: 1+
2019 - ?
9 needed to calculate an average

User Stats

Love it? Hate it?