Shirokuro - Staff

Alt title: Black and White

Shirokuro