Shachibato! Shachou, Battle no Jikan desu!

Vol: 1+
2019 - ?
10 needed to calculate an average
Shachibato! Shachou, Battle no Jikan desu!

No synopsis yet - check back soon!

my manga:

User Stats