Seigi no Sentai Hero Uchi de Tada Hitori no Otoko, Red no Kunou (Light Novel) - Staff

Seigi no Sentai Hero Uchi de Tada Hitori no Otoko, Red no Kunou (Light Novel)