Sanzensekai no Karasu wo Koroshi

Vol: 1; Ch: 7
2005 - 2006
3.565 out of 5 from 22 votes
Rank #23,604
Sanzensekai no Karasu wo Koroshi

Includes the following chapters:

  • 1. Butter-Fly
  • 2. Sanzensekai no Karasu wo Koroshi
  • 3. Haru no Uguisu Nani Kite Neyaru
  • 4. Maiasa, Ore no Yoko ni Ite.
  • 5. Ukiyo Furo Kyoukei
  • 6. Shinjuku Nightingale
  • 7. Tenkanki no Sahou 

my manga:

User Stats

217 users are tracking this. to see stats.