Saikyou Juzoku Tensei: Majutsu Otaku no Utopia - Characters

Alt title: Reincarnation of Sherman

Saikyou Juzoku Tensei: Majutsu Otaku no Utopia