Rune Teikoku Chuukouki: Heimin no Shounin ga Koutei ni Nari, Koutei wa Shougun ni, Shougun wa Shounin ni Irekawarite Tenka wo Mawasu (Light Novel) - Recommendations

Alt title: The Rise of the Rune Empire (Light Novel)

Rune Teikoku Chuukouki: Heimin no Shounin ga Koutei ni Nari, Koutei wa Shougun ni, Shougun wa Shounin ni Irekawarite Tenka wo Mawasu (Light Novel)

If you're looking for manga similar to Rune Teikoku Chuukouki: Heimin no Shounin ga Koutei ni Nari, Koutei wa Shougun ni, Shougun wa Shounin ni Irekawarite Tenka wo Mawasu (Light Novel), you might like these titles.

Otomena Ouji to Majuu Kishi (Light Novel)

Otomena Ouji to Majuu Kishi (Light Novel)

I agree

Revenge x Revenge (Light Novel)

Revenge x Revenge (Light Novel)

I agree

Kubikiri Tokutaisei: 1000-nin wo Shokei Shita Shikei Shikkoujin, Majutsu Gakuen ni Nyuugaku Suru (Light Novel)

Kubikiri Tokutaisei: 1000-nin wo Shokei Shita Shikei Shikkoujin, Majutsu Gakuen ni Nyuugaku Suru (Light Novel)

I agree

Sakura x Saku (Light Novel)

Sakura x Saku (Light Novel)

I agree

Johai Shogun, Mata Yabureru (Light Novel)

Johai Shogun, Mata Yabureru (Light Novel)

I agree

Cross World Alchemica (Light Novel)

Cross World Alchemica (Light Novel)

I agree

Kage no Tsukaite (Light Novel)

Kage no Tsukaite (Light Novel)

I agree

Joushu to Kumo Musume no Sengoku Dungeon (Light Novel)

Joushu to Kumo Musume no Sengoku Dungeon (Light Novel)

I agree

Bonze Meets Girl (Light Novel)

Bonze Meets Girl (Light Novel)

I agree

Walpurgis no Koukai (Light Novel)

Walpurgis no Koukai (Light Novel)

I agree