Reborn 80,000 Years - Characters

Alt title: Chang Sheng Ba Wan Nian

Reborn 80,000 Years

Main Characters

Yang Chen Yang Chen

Secondary Characters

Chu Rou Chu Rou
Gu Tianji Gu Tianji
Jiang Nan Jiang Nan
Ling Yu Yao Ling Yu Yao
Mu Lingyun Mu Lingyun
Wu Jing Wu Jing
Zhao Yuan Zhao Yuan

Minor Characters

A Bao A Bao
Aqiang Aqiang
Chen Donglai Chen Donglai
Cheng Qun Cheng Qun
Chen Huang Chen Huang
Chen Shan Chen Shan
Da Hei Da Hei
Fang Rushan Fang Rushan
Fu Gue Fu Gue
Gu Da Gu Da
Gu Dong Gu Dong
Gu Nian Nian Gu Nian Nian
Guo Feng Xing Guo Feng Xing
Gusen Gusen
Gu Tong Gu Tong
Gu Tuo Gu Tuo
Han Gang Han Gang
Han Yu Han Yu
Hong Chen Hong Chen
Huang Cheng Huang Cheng
Hu Xiaotian Hu Xiaotian
Hu Xiao Yao Hu Xiao Yao
Hu Zhao Hu Zhao
Jiang Chixin Jiang Chixin
Jiang Han Jiang Han
Jiang Qing Feng Jiang Qing Feng
Jiang Shan Jiang Shan
Jiang Yue Jiang Yue
Jin Ke'er Jin Ke'er
Jinpeng Jinpeng

Tags

Kebimo Kebimo
Lang Tou Lang Tou
Lei Long Lei Long
Lei Shan Lei Shan
Li Chenghai Li Chenghai
Li Ling Li Ling
Li Ling'er Li Ling'er
Ling Shan Ling Shan
Ling Song Ling Song
Lin Hong Lin Hong
Lin Ping Lin Ping
Lin Qin Lin Qin
Lin Yue Lin Yue
Lin Zhan Lin Zhan
Li Qingfeng Li Qingfeng
Li Taiyi Li Taiyi
Liu Qingcheng Liu Qingcheng
Liu Yan Liu Yan
Liu Yishui Liu Yishui
Liu Yuan Liu Yuan
Li Yun Shan Li Yun Shan
Li Zhongjing Li Zhongjing
Luo Bu Luo Bu
Luo Ji Luo Ji
Luo Qing Ling Luo Qing Ling
Luo Sen Luo Sen
Lu Xiao Meng Lu Xiao Meng
Man Zhuang Man Zhuang
Meng Qiu Meng Qiu
Ming Ji Ming Ji
Nardo Nardo
Naro Naro
Ouyang Changfeng Ouyang Changfeng
Ren Jian Ren Jian
Shi Hu Shi Hu
Si Kong Qing Si Kong Qing
Situ Gui Situ Gui
Sun Dafu Sun Dafu
Tang Ya Tang Ya
Wang Xin Wang Xin
Wu Chu Wu Chu
Wu Shanhe Wu Shanhe
Xiao Yan Xiao Yan
Xiao Yu Xiao Yu
Xiao Yue Xiao Yue
Xiong Guiren Xiong Guiren
Xiong San Xiong San
Xu Qian Xu Qian
Xu Ren Xu Ren
Xu Shan Xu Shan
Yang Ru Shuang Yang Ru Shuang
Yang Shan Yang Shan
Yao Xiong Yao Xiong
Yao Xue Yao Xue
Ye Peng Ye Peng
Yi Bu Feng Yi Bu Feng
Yuan Sheng Yuan Sheng
Yu Chang Jun Yu Chang Jun
Yun Hai Yun Hai
Zang Cheng Zang Cheng
Zhang Chun Shan Zhang Chun Shan
Zhang Kai Zhang Kai
Zhang Qian Zhang Qian
Zhang Xialin Zhang Xialin
Zhao Quan Zhao Quan
Zhao Ritian Zhao Ritian
Zhao Tianhai Zhao Tianhai
Zhao Tianshan Zhao Tianshan
Zhu Li Zhu Li