Oyaji Ana no Mujina

Vol: 1; Ch: 6
2011
4 needed to calculate an average
Oyaji Ana no Mujina

Includes the following chapters:

  • 1. Oji to no Souguu
  • 2. 6-nen 1-kumi Boneless-sensei!!
  • 3. Hikyaku Tamashii!!
  • 4. Morimori Waiting
  • 5. Haihai Sousou Gohassou
  • 6. Oyaji Ana no Mujina 

my manga:

User Stats

95 users are tracking this. to see stats.