Nobunaga no Shinobi

Alt title: Ninja Girl & Samurai Master

Nobunaga no Shinobi