Kurogane no Eiyuuou-ki Vanargand: Kyodai Yuusha, Isekai ni Oritatsu (Light Novel) - Staff

Kurogane no Eiyuuou-ki Vanargand: Kyodai Yuusha, Isekai ni Oritatsu (Light Novel)