Kuro no Seiken Tsukai: Sekai Saikyou no Mahoutsukai no Deshi (Light Novel)

Vol: 5; Ch: 44
2015 - 2017
6 needed to calculate an average
Kuro no Seiken Tsukai: Sekai Saikyou no Mahoutsukai no Deshi (Light Novel)

No synopsis yet - check back soon!

my manga:

User Stats

209 users are tracking this. to see stats.