Kukkorose no Himekishi to nari, Yuri Shoukan de Hataraku koto ni Narimashita. - Staff

Kukkorose no Himekishi to nari, Yuri Shoukan de Hataraku koto ni Narimashita.