Koudo ni Hattatsu shita Mahou wa Kami no Kiseki to Kubetsu ga Tsukanai (Light Novel)

Vol: 2
2016
10 needed to calculate an average
Koudo ni Hattatsu shita Mahou wa Kami no Kiseki to Kubetsu ga Tsukanai (Light Novel)

No synopsis yet - check back soon!

my manga:

User Stats

24 users are tracking this. Log in to see stats.