Kido Takayoshi to Takasugi Shinsaku: Ishin wo Kirihiraita Choushuu no Hero

Vol: 1
2017
10 needed to calculate an average

User Stats

Love it? Hate it?