Kare no Hatsukoi wa, Doku ka Arui wa.

Vol: 1; Ch: 6
2016
8 needed to calculate an average
Kare no Hatsukoi wa, Doku ka Arui wa.

No synopsis yet - check back soon!

my manga:

User Stats