Kairaku Hakurankai

Vol: 1; Ch: 10
2010
8 needed to calculate an average
Kairaku Hakurankai

Includes the following chapters:

  • 1. Otoko Sushi
  • 2. Koushuu Benjo no Jouken
  • 3. Morino-kun no Tadashii Mensetsuhou
  • 4. Hot Finger
  • 5. Tatau no Taiyou
  • 6. Kawa-asobi
  • 7. Ameotoko
  • 8. Kyuubou no Otoko
  • 9. Bounen no Otoko
  • 10. Beast Heaven: New World

my manga:

User Stats

51 users are tracking this. to see stats.