Ichinichi Sanshoku Zettai Tabetai - Characters

Ichinichi Sanshoku Zettai Tabetai

Main Characters

Rikka Rikka
Yuki Yuki