Ichigo-hime to Katabutsu Kishi no Koi no Tebiki: Nemureru Otome no Junketsu (Light Novel)

Vol: 1; Ch: 6
2013
10 needed to calculate an average
Ichigo-hime to Katabutsu Kishi no Koi no Tebiki: Nemureru Otome no Junketsu (Light Novel)

No synopsis yet - check back soon!

my manga:

User Stats

22 users are tracking this. to see stats.