Higashi no Kurume to Tonari no Meguru - Characters

Higashi no Kurume to Tonari no Meguru