Hadashi no Chimera

Vol: 1; Ch: 7
2011 - 2012
9 needed to calculate an average
Hadashi no Chimera

Includes the following chapters:

  • 1. Na mo Naki Kusa no Hana no No ni
  • 2. Kake Ochite Nusumeru Kokoro
  • 3. Hadashi no Chimera
  • 4. Hanbunko
  • 5. Hanabana ni Nita Mushi
  • 6. Ai to Shigoto to Kane no Hanashi Shiyou
  • 7. Kono Hana ga Shioreru Koro ni

my manga:

User Stats

45 users are tracking this. Log in to see stats.