Hachigatsu no Repeat: Boku wa Nando demo Ano Kyoku wo Hiku (Light Novel)

Alt titles: Hachigatsu no Repeat: Boku wa Nando Demo Ano Kyoku wo Hiku (Light Novel), Repeat in August (Light Novel)

Vol: 1
2018
8 needed to calculate an average
Hachigatsu no Repeat: Boku wa Nando demo Ano Kyoku wo Hiku (Light Novel)

No synopsis yet - check back soon!

my manga:

User Stats

27 users are tracking this. to see stats.