Goshujinsama to Atashi - Characters

Goshujinsama to Atashi

Main Characters

Atsushi Atsushi
Sakura Sakura
Yoshinori Yoshinori