Global Examination - Characters

Alt title: Quanqiu Gaokao

Global Examination

Main Characters

Qin Jiu Qin Jiu
You Huo You Huo