Girls und Panzer: Gekitou! Maji no Ikusa Desu!! - Characters

Girls und Panzer: Gekitou! Maji no Ikusa Desu!!