Edu-Manga: Yukichi Fukuzawa - Recommendations

Edu-Manga: Yukichi Fukuzawa

If you're looking for manga similar to Edu-Manga: Yukichi Fukuzawa, you might like these titles.

Alfred Nobel: Dynamite no Hatsumei-sha

Alfred Nobel: Dynamite no Hatsumei-sha

I agree

Ninomiya Kinjirou: Nougyou no Hatten ni Tsukushita Ijin

Ninomiya Kinjirou: Nougyou no Hatten ni Tsukushita Ijin

I agree

Manga Jinbutsu-den: Sakamoto Ryouma

Manga Jinbutsu-den: Sakamoto Ryouma

I agree

Tsuda Umeko: Roku-sai de America ni Ryuugakushita Joshi Kyouiku no Pioneer

Tsuda Umeko: Roku-sai de America ni Ryuugakushita Joshi Kyouiku no Pioneer

I agree

Charles Robert Darwin

Charles Robert Darwin

I agree

Sakamoto Ryouma

Sakamoto Ryouma

I agree

Katsu Kaishuu

Katsu Kaishuu

I agree

Itou Hirobumi

Itou Hirobumi

I agree

Kido Takayoshi (Katsura Kogorou)

Kido Takayoshi (Katsura Kogorou)

I agree

Toshimichi Ookubo

Toshimichi Ookubo

I agree