Edu-Manga: Yukichi Fukuzawa

If you're looking for manga similar to Edu-Manga: Yukichi Fukuzawa, you might like these titles.

Katsu Kaishuu

Katsu Kaishuu

I agree

Toshimichi Ookubo

Toshimichi Ookubo

I agree

Ninomiya Kinjirou: Nougyou no Hatten ni Tsukushita Ijin

Ninomiya Kinjirou: Nougyou no Hatten ni Tsukushita Ijin

I agree

Manga Jinbutsu-den: Sakamoto Ryouma

Manga Jinbutsu-den: Sakamoto Ryouma

I agree

Tsuda Umeko: Roku-sai de America ni Ryuugakushita Joshi Kyouiku no Pioneer

Tsuda Umeko: Roku-sai de America ni Ryuugakushita Joshi Kyouiku no Pioneer

I agree

Kido Takayoshi (Katsura Kogorou)

Kido Takayoshi (Katsura Kogorou)

I agree

Comic-ban Sekai no Denki: Mary Anning

Comic-ban Sekai no Denki: Mary Anning

I agree

Comic-ban Sekai no Denki: Edison

Comic-ban Sekai no Denki: Edison

I agree

Thomas Edison: Majutsushi to Yobareta Sekai no Hatsumei Ou

Thomas Edison: Majutsushi to Yobareta Sekai no Hatsumei Ou

I agree

Comic-ban Sekai no Denki: Kitasato Shibasaburou

Comic-ban Sekai no Denki: Kitasato Shibasaburou

I agree