Chichi to Hige Gorira to Watashi - Staff

Alt title: Dad, the Beard Gorilla and I

Chichi to Hige Gorira to Watashi