Blade of the Immortal: Bakumatsu no Shou - Staff

Alt title: Mugen no Juunin: Bakumatsu no Shou

Blade of the Immortal: Bakumatsu no Shou