Bijutsu-kei Danshi

One Shot
2010
10 needed to calculate an average
Bijutsu-kei Danshi

No synopsis yet - check back soon!

Extra chapter from Shiina-kun no Torikemo Hyakka volume 4.

my manga:

User Stats