2001 + 5

Vol: 1; Ch: 11
2006
3.376 out of 5 from 50 votes
Rank #32,832
2001 + 5

Includes the following chapters:

  • 1. Yoru no Taikai no Naka de
  • 2-4. Arthur World 
  • 5. Sarari-za no Akai Hoshi
  • 6. Ikari no Utsuwa
  • 7. Ougon no Wakusei 
  • 8. Dollmen
  • 9. Kyokuten e no Tabi 
  • 10. Phobos Daimos
  • 11. Kiri no Wakusei

my manga:

User Stats

228 users are tracking this. to see stats.