Watched 25 anime from Production I.G

Watched 25 anime from Production I.G

Watched 25 anime from Production I.G

Username Awarded Date
sothis Nov 1, 2010
Firestorm Nov 1, 2010
mkolstad Nov 1, 2010
dewarriora Nov 1, 2010
Vicious Nov 1, 2010
shehan Nov 1, 2010
MicaelaNugent Nov 1, 2010
sovietace Nov 1, 2010
r2kordmaa Nov 1, 2010
TOoMeR Nov 1, 2010
Helix Nov 1, 2010
Julibe Nov 1, 2010
BBoy Nov 1, 2010
chii Nov 1, 2010
umikiseki Nov 1, 2010
WondrousWizard Nov 1, 2010
stefan231 Nov 1, 2010
anastasia123 Nov 1, 2010
mexigogen Nov 1, 2010
Zuan Nov 1, 2010
12r1 Nov 1, 2010
Follower Nov 1, 2010
Drizz31MaleWV Nov 1, 2010
Zimary Nov 1, 2010
Jet Nov 1, 2010
GosoxJ Nov 1, 2010
Wessel Nov 1, 2010
ZenithAstrali Nov 1, 2010
amaiyume Nov 1, 2010
halfhearted Nov 1, 2010
Mihan Nov 1, 2010
GhettoTG Nov 1, 2010
APWZ Nov 1, 2010
Otaku108 Nov 1, 2010
vulcan1212 Nov 1, 2010
Redmoon Nov 1, 2010
Kuras Nov 1, 2010
pilgrimek Nov 1, 2010
mootPoint Nov 1, 2010
Arujei Nov 1, 2010
soulessdarkangel Nov 1, 2010
keyzti Nov 1, 2010
bellasera Nov 1, 2010
zetaepyon Nov 1, 2010
Bakunyuu Nov 1, 2010
zmora150 Nov 1, 2010
Ran Nov 1, 2010
Raptor702 Nov 1, 2010
Masashi Nov 1, 2010
kenikki Nov 1, 2010