Rated 25 Anime

Rated 25 Anime

Rated 25 anime

Username Awarded Date
sothis Nov 1, 2010
kace Nov 1, 2010
runpsicat Nov 1, 2010
Wolfco Nov 1, 2010
vivafruit Nov 1, 2010
VRDave Nov 1, 2010
Aydan Nov 1, 2010
Slayer Nov 1, 2010
kamirura Nov 1, 2010
DraconPern Nov 1, 2010
DSAP Nov 1, 2010
Paull Nov 1, 2010
amateurasu Nov 1, 2010
ryunekogod Nov 1, 2010
Tasuki Nov 1, 2010
incantrix Nov 1, 2010
himurakenshin Nov 1, 2010
ralphp2 Nov 1, 2010
ZDragon Nov 1, 2010
Modesty81 Nov 1, 2010
mkolstad Nov 1, 2010
kerhunge Nov 1, 2010
ironfrost Nov 1, 2010
Sacrifice Nov 1, 2010
VonXanadu Nov 1, 2010
Tomte Nov 1, 2010
shalist Nov 1, 2010
NekoRocket Nov 1, 2010
ZephyrStar Nov 1, 2010
LanSki Nov 1, 2010
XMrNiceguyX Nov 1, 2010
MaRyusama Nov 1, 2010
DenderCage Nov 1, 2010
leckey Nov 1, 2010
Halcyon Nov 1, 2010
Bateau Nov 1, 2010
knaecke Nov 1, 2010
CodeWordChobits Nov 1, 2010
Althalus Nov 1, 2010
Lommi Nov 1, 2010
abunai Nov 1, 2010
root02 Nov 1, 2010
buu Nov 1, 2010
freakzilla Nov 1, 2010
LordVegita Nov 1, 2010
khyron Nov 1, 2010
KeeperofDemons Nov 1, 2010
llsektorll Nov 1, 2010
Estuko Nov 1, 2010
elendil Nov 1, 2010