Master Sleuth

Master Sleuth

Alongside Conan and the Detective Boys, you've solved numerous harrowing and mystifying cases with ease.

Username Awarded Date
Harbin Nov 1, 2010
chii Nov 1, 2010
cassiesheepgirl Nov 1, 2010
HopeGrace Nov 1, 2010
SHADOWORZA0 Nov 1, 2010
medima Nov 1, 2010
TensaZangetsu Nov 1, 2010
MrWiz88 Nov 1, 2010
AnimeSudokuQueen007 Nov 1, 2010
Arisa01 Nov 1, 2010
DemonicxAngel Nov 1, 2010
Galadriel Nov 1, 2010
1parbo Nov 1, 2010
kop Nov 1, 2010
AppleSauce Nov 1, 2010
sweetiesteel Nov 1, 2010
JTR Nov 1, 2010
GurrenLagann Nov 1, 2010
Nurf Nov 1, 2010
lilShiro Nov 1, 2010
beatlesgirl95 Nov 1, 2010
Pascha88 Nov 1, 2010
Dunsparce Nov 1, 2010
Albertosun Nov 1, 2010
nakedmonkey Nov 1, 2010
MikamiTeru0666 Nov 1, 2010
motman Nov 1, 2010
mitzuki Nov 1, 2010
ShiningDarkness Nov 1, 2010
Narco Nov 1, 2010
sakuraChan69 Nov 1, 2010
sasukefci Nov 1, 2010
DesolatePsyche Nov 1, 2010
DarkArtek Nov 1, 2010
DiGiKurosaki Nov 1, 2010
OtakuSkull Nov 1, 2010
kyuubi654 Nov 1, 2010
Romi Nov 1, 2010
mizutonaikura Nov 1, 2010
YuriZero Nov 1, 2010
JstMe Nov 1, 2010
HERZIKA Nov 1, 2010
amari Nov 1, 2010
DiabolicalBeef Nov 2, 2010
Raspberries Nov 2, 2010
midouban Nov 2, 2010
Bakamono Nov 2, 2010
SacredSovL Nov 2, 2010
animakid Nov 2, 2010
wudmaster Nov 3, 2010