Marked 50 People Loved

Marked 50 People Loved

You've marked 50 people as loved.

Username Awarded Date
goddesanime Nov 1, 2010
HezaSan Nov 1, 2010
Ryzaku Nov 1, 2010
Larkawolfgirl Nov 1, 2010
UltraPj Nov 1, 2010
Zuki Nov 1, 2010
hirakojessica Nov 1, 2010
KamikazeMusume Nov 1, 2010
Galadriel Nov 1, 2010
Matisse Nov 1, 2010
OneEyedPoker Nov 1, 2010
Felipe18713 Nov 1, 2010
XxPurplePyroxX Nov 1, 2010
Takeya Nov 1, 2010
Flinter Nov 1, 2010
Dunsparce Nov 1, 2010
vall94 Nov 1, 2010
Lenaleexx Nov 1, 2010
yorokonde Nov 1, 2010
TensaZangetsu Nov 1, 2010
eugine Nov 1, 2010
ToKoBoY Nov 4, 2010
LinkSword Nov 6, 2010
highfyrebright Nov 10, 2010
NarutoFangirl10 Nov 11, 2010
Krawkley Nov 11, 2010
faerieponey Nov 12, 2010
TakeshiKai Nov 13, 2010
Yami Nov 13, 2010
sabercasterrin Nov 14, 2010
0yemiserly1 Nov 14, 2010
PhoenixIgnited Nov 14, 2010
iguapalca Nov 15, 2010
MrWaffles Nov 16, 2010
Hime87 Nov 23, 2010
bollier Nov 24, 2010
ElizabethRose Nov 29, 2010
soulreleaser Dec 12, 2010
Hikaru Dec 14, 2010
lizy7147 Dec 17, 2010
Jsrf38 Dec 19, 2010
Ghazgulsmash Dec 22, 2010
HikaruTenshi Dec 24, 2010
BrainBlow Dec 25, 2010
Spiritarrow Dec 27, 2010
eirechild Dec 28, 2010
shatnershaman Jan 2, 2011
m0m0 Jan 3, 2011
Sarrynn Jan 5, 2011
Glexab Jan 7, 2011