Marked 50 characters loved

Marked 50 characters loved

Marked 50 characters loved

Username Awarded Date
dewarriora Nov 1, 2010
Misty102288 Nov 1, 2010
KaitouYahiko Nov 1, 2010
mentalstatic Nov 1, 2010
Kio Nov 1, 2010
Rikam Nov 1, 2010
Hatake86 Nov 1, 2010
Julibe Nov 1, 2010
kanyre Nov 1, 2010
WannaBePirate Nov 1, 2010
ProperNoun Nov 1, 2010
chii Nov 1, 2010
koager Nov 1, 2010
neutrino Nov 1, 2010
kotek580 Nov 1, 2010
Azura Nov 1, 2010
deathseek7 Nov 1, 2010
macnasty2323 Nov 1, 2010
cassiesheepgirl Nov 1, 2010
Maskelle Nov 1, 2010
wanryavka Nov 1, 2010
FadedMarek Nov 1, 2010
stefan231 Nov 1, 2010
shvartzi Nov 1, 2010
wolfangel87 Nov 1, 2010
CuthienSilmeriel Nov 1, 2010
kiki222 Nov 1, 2010
Rasengan22 Nov 1, 2010
cherrywolfchan Nov 1, 2010
EnseiChan Nov 1, 2010
LLORAtheLLAMA Nov 1, 2010
AngryJellyfish Nov 1, 2010
Roman Nov 1, 2010
jofuu Nov 1, 2010
Lynnx Nov 1, 2010
qwebie Nov 1, 2010
Tyrinari Nov 1, 2010
NinjaoftheMoonlight Nov 1, 2010
Shenice10 Nov 1, 2010
Drizz31MaleWV Nov 1, 2010
Prettykitty20034 Nov 1, 2010
Shaga Nov 1, 2010
Choko Nov 1, 2010
Saber Nov 1, 2010
Zeroblade4201 Nov 1, 2010
FireBlaze Nov 1, 2010
ibasco1992 Nov 1, 2010
KillerRope Nov 1, 2010
lokiangel Nov 1, 2010
TropicalSwirl Nov 1, 2010